جستجوی آنی گوگل غیر فعال شد!

گوگل در نظر دارد جستجو در تمامی دستگاه‌ها پایدار باشد و به همین دلیل، پس از هفت سال قابلیت جستجوی آنی را به‌طور کامل غیر فعال کرد. ویژگی گوگل اینستنت

اشتراک گذاری